Actitude 2.0


A finais dos noventa, na Web 1.0 a necesidade dunha tenoloxía complexa para a súa creación facía que o 80% dos contidos foran de empresas e medios de comunicación. Só un 20% viña xerado polos usuarios. Era a Web das empresas, unha galería comercial.

A web 2.0 plantexa unha ruptura no xeito tradicional de acceder e comportarse ante os medios de comunicación, antes con poucos emisores e moitos e pasivos receptores. A día de hoxe e seguindo a filosofía (máis que a tecnoloxía) web 2.0, todos podemos ser autores, todos temos a oportunidade de crear e difundir as nosas mensaxes, as nosas creacións e opinións, hai liberdade para crear e compartir información (e produtos culturais). Isto esta a ser, e será máis no futuro unha oportunidade para a cultura, para difusión cultural, e polo tanto tamén para a creación.

Estase a dar unha democratización da comunicación, a comunicación cultural en entornos dixitais debe estar orientada a usuarios participativos e activos na creación e no acceso á información. A filosofía da Web 2.0 trátase dunha actitude, e non tanto dunha tecnoloxía, onde o usuario pasa de consumidor pasivo a creador, onde o contido de utilidade acadase coa participación e a construción compartida, onde antes uns poucos creaban, agora ese espazo se domocratízase, e todos podemos crear, comunicar, difundir, expresar e compartir ideas e contidos.

Advertisements