Subvencións ás industrias culturais


  AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2011 Subvencións ás industrias culturais

 Obxecto: convocatoria de axudas establecidas pola Agadic para contribuír á promoción das industrias culturais, a través das seguintes liñas:

– Subvencións á actividade escénica

– Programa Crédito-cultura

– Subvencións á produción e promoción de traballos discográficos

– Subvencións á distribución

– Subvencións a salas de teatro e artes escénicas de titularidade privada

– Subvencións á mellora técnica de estudios de gravación e salas de música ao vivo

Beneficiarios: as persoas físicas e xurídicas, así como as sociedades civís e comunidades de bens –ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia–, así como as unións temporais de empresas, que cumpran os requisitos específicos que se sinalan nesta resolución para cada modalidade de subvención 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 24/06/2011

Advertisements