Subvencións a fundacións, asociacións e institucións culturais


CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Subvencións a fundacións, asociacións e institucións culturais

Obxecto: axudas para programas ou actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural e á difusión e animación sociocultural que contribúen ao espallamento e promoción da cultura en Galicia;  gastos de persoal para a dirección e coordinación das actividades e gastos de funcionamento, se é o caso, das institucións obxecto da subvención.

Beneficiarios: poderán optar a estas subvencións as fundacións, entidades e asociacións culturais sen ánimo de lucro que realicen actividades culturais de promoción da cultura galega e que desenvolvan as súas actividades habitualmente en Galicia.

Prazo de presentación: ata o 13/07/2011

Advertisements