Universidade Rural de Barreiros


Universidade Rural BarreirosA Universidade Rural de Barreiros,  é un proxecto innovador que xurde con tres obxectivos fundamentais: recuperar o uso das escolas rurais, aproveitar o capital intelectual das e dos veciños de Barreiros e achegar o rural un catálogo de cursos que polo xeral só se imparten na cidade.

A Universidade Rural é un proxecto creado polo Colectivo Cultural Ollomao, que pretende achegar o coñecemento ao rural, apostando polo propio. A Universidade Rural de Barreiros botará a andar o vindeiro 28 de outubro. Pretende ser é unha oferta educativa formativa e cultural alternativa dirixida ao medio rural, inexistente ata agora neste espazo. O programa divídese en 5 “sementes” ou áreas de coñecementos (que se poderían comparar cos graos das universidades regradas): Ciencias Sociais, Enxeñería do Medio Rural, Ciencias da Saúde, Comunicación e Opinión Pública, e Produción Artística e Publicidade. Nestas sesións o alumnado poderá ademais de asistir á impartición docente, plantexar as súas dúbidas e ser un espazo para obter resposta ás mesmas. Todas as sementes teñen un perfil práctico e aplicado e un produto final como obxectivo.

Máis información en http://www.blogoteca.com/ollomao/

Advertisements