Axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos.


No BOE Nº 48 do Martes, 25 de febreiro de 2014, publicouse a Resolución do 18 de febreiro de 2014, do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, pola que se convocan axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante o ano 2014.

Ten por obxecto

1. Convocar axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos nacionais ou internacionais de recoñecido prestixio, que dediquen especial atención á programación e difusión do cine e o audiovisual español, comunitario ou iberoamericano e que se celebren en España durante o ano 2014 integramente, de forma que haxa finalizado o 31 de decembro de 2014.
2. Entenderase por festivais e certames as manifestacións, mercados, semanas, mostras e, en xeral, toda celebración similar que teña por obxecto a promoción e difusión da produción cinematográfica e o audiovisual en España, así como as cerimonias de entregas de premios de recoñecido prestixio e outras actividades que sen supoñer fundamentalmente proxeccións fílmicas colaboren de modo relevante ao fomento da cinematografía e o audiovisual.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios as Comunidades Autónomas e organismos e entidades de elas dependentes, as entidades públicas que teñan a consideración de Corporacións Locais e organismos e entidades de elas dependentes e as persoas físicas ou xurídicas privadas que actúen como promotores dun festival ou certame dos considerados na base Primeira que cumpran con todos os requisitos que se esixen nesta convocatoria e os enumerados no artigo 13 da Orde CUL/2834/2009. Ademais, o festival ou certame ten que haberse celebrado anteriormente como mínimo en dous edicións consecutivas.
2. No poderán acceder ás axudas quenes se encontren afectados por algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003.
3. A presentación da solicitude dunha axuda implicará a conformidade co disposto na Orde CUL/2834/2009 e nesta convocatoria.

Gastos que se subvencionan

1. Serán subvencionables, hasta un máximo do 50 por 100, os seguintes gastos de organización, funcionamento e promoción do festival ou certame, sempre que de forma indubitada estean relacionados co mesmo e se refiran á edición que se celebre en 2014, tendo en conta o establecido no artigo 31.1 da Lei 38/2003 e na base Decimoquinta.3 da presente convocatoria. O beneficiario poderá aplicar a axuda, hasta a totalidade da mesma, a un so ou a varios dos grupos de gastos seguintes:
a) Infraestrutura: aluguer de salas e equipos de proxección, son e iluminación; contratación de técnicos para a instalación temporal e manexo de ditos equipos;
b) Xestión de películas: dereitos de exhibición, subtitulado e transporte de copias;
c) Edición de publicacións, nas que se fará constar o logotipo do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais: catálogo e folletos de programación do Festival;
d) Comunicación e prensa: xestión, coordinación e material para os medios de comunicación, no que se fará constar o logotipo do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais;
e) Publicidade e difusión: campañas publicitarias, cartelería e material promocional, nos que se fará constar o logotipo do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais;
f) Organización de actos protocolarios, en cuxa convocatoria e difusión farase constar a colaboración do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais: galas e actos de carácter público;
g) Xestión de invitados participantes: desprazamento e aloxamento de estes, co límite diario do importe correspondente ao Grupo 2 do Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo (BOE do 30);
h) Premios ou galardóns oficiais, en cuxa convocatoria e publicidade constará a colaboración do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais: fabricación de estatuillas, galardóns ou similares que se entreguen como premios do Festival;
i) Servizos varios: contratación de azafatas, presentadores ou moderadores; contratación de empresas prestadoras de servizos relacionados coa celebración do festival ou certame.
2. Para a cuantificación da axuda en cada caso teranse en conta as dispoñibilidades orzamentarias, o importe dos gastos subvencionables, o da máxima axuda posible a conceder e a avaliación das solicitudes realizadas polo Comité asesor de axudas á promoción previsto na base Novena desta resolución.

Prazo

a) Quince días naturais, contados desde o día seguinte ao de publicación da presente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», para os festivais ou certames que se celebren no primeiro semestre do ano ou cuxo inicio teña lugar antes do 1 de xullo de 2014.
b) Do 17 ao 31 de marzo de 2014, ambos inclusive, para aqueles festivais ou certames que se celebren no segundo semestre do ano ou cuxo inicio teña lugar con posterioridade ao día 30 de xuño de 2014.

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s

Blog en WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: