O noso conta


ONosoContaBaixo a premisa de que “no país dispomos dun rico e denso patrimonio cultural pero fáltannos bos relatos que o dean a coñecer e o mostren dun xeito atractivo”, creouse un grupo de traballo no campo do turismo cultual en Galicia.

Este grupo, impulsado por Marcos Lorenzo e Sergio Lago (BenCuriosaCurso de Experto de Xestión Cultural da USC), en colaboración con Gonzalo Rodríguez (USC) e Manuel Gago (Consello da Cultura Galega, USC), comezou o seu traballo cunha xuntanza o nove de abril en Compostela. Nesta primeira xornada sacáronse xa conclusións que quedan recollidas e resumidas nun DAFO que se pode ler na web de BenCuriosa (http://bencuriosa.gal/blog/nace-onosoconta).

Quen teña interese en saber máis sobre esta iniciativa, pode obter máis información no blog deste grupo (https://onosoconta.wordpress.com/)ou mesmo pórse en contacto a través do enderezo electrónico: onosoconta@gmail.com.

Advertisements